Wij danken

 

Een gemeende “dank u” voor het vertrouwen in Het Lichtpunt.

We voelen ons, ook door jou, onwaarschijnlijk rijk.

Dank

Honderd achtenveertig gezinnen,

voor jullie doorzettingsvermogen, jullie inbreng en blijvende medewerking.

Klein Bestuur, Bestuursteam, Lichtpunt- helpers,

voor jullie engagement, aanhoudende dynamiek en tijd.

Welzijnsschakel VZW (koepel), Welzijnszorg VZW (koepel), Huis van het Kind

voor de pakketjes, de leerrijke en informatieve Webinars, de ondersteuning.

OCMW- raad, Bijzonder Comité, sociale dienst, medewerkers,

voor de Kruierbons, maar vooral voor jullie waardering voor onze werking, het armoedebeleidsplan Balen, het altijd klaar staan, de financiële steun en zoveel meer.

Gemeentebestuur, gemeentelijke diensten,   

burgemeester en schepenen, de sportdienst, de cultuurraad, het RVT Ter Vest, medewerkers van Den Travoo,  medewerkers en vrijetijdsbemiddelaar van de Kruierie, 

voor de vrijetijdscheques en Zomerdoeboekjes, maar vooral voor jullie partnerschap, gastvrijheid en samenwerkingen.

Lions Geel-Mol

voor de cheque die wij na jaarlijkse gewoonte, weer mochten ontvangen. Het is ondertussen een gewoonte, MAAR we beseffen maar al te goed dat het bijzonder is.

Jullie steun is echt nodig om werk te kunnen maken van een meer rechtvaardiger leven voor alle mensen. 

Restaurant A’laise

voor de lekkernijen in ons het kerstpakket. ………..

Leo Borgmans

voor het schenken van de gelukskalenders voor onze vrijwilligers. Want… een gelukkig vrijwilliger is een lichtpuntje voor de ander.

Rozenbergschool,

voor de samenwerking en het belang dat jullie hechten aan sensibilisatie. Voor de hartverwarmende speelgoedactie die, ondanks corona, toch door ging. Jullie zijn krakken!

Balense en Molse scholen,    

De bereidheid om mee oplossingen te zoeken. Voor jullie inzet de voorbije periode.

Jurgen

voor het abonnement op de WABLIEFT krant. In normale tijden, te vinden in ons Lichtpuntlokaal. In coronatijden, thuis afgeleverd, bij een aantal gezinnen. Sommigen gaven op hun beurt, de krant weer door. Super!   

Apotheek Verheggen

voor het schenken van ontsmettings- en papflesjes en tutjes.

Beheerraad parochiecentrum, Sonja van het café, 

voor het goedkoper ter beschikking stellen van het lokaal. Voor jullie sympathie en loyaliteit.

Anonieme schenkers, gekende schenkers, schenkers met of zonder fiscaal attest,

voor jullie financiële bijdrage. Geld dat wij zeer zorgvuldig gebruiken.

Familie,

voor jullie steun achter de schermen. 

Alle geïnteresseerden in onze werking, 

dat jullie mee medestanders mogen worden en de mensen in armoede zo mee een stem willen geven in onze samenleving.

Mensen die we vergeten zijn…

Dank u wel…

Voor de bemoedigende contacten en de uitdagingen die jullie daaraan koppelen, om mee te strijden tegen de armoede en voor meer solidariteit in onze samenleving.

 

(de periode september 2020-2021)

 

Elke persoon verdient respect en heeft basisrechten.

Ieders bijdrage waarderen wij daarin!