Wij danken

 

Niets was mogelijk geweest zonder de steun van vele bondgenoten die in ons, “Het Lichtpunt” Welzijnsschakel Balen, een groep van mensen die leven in armoede en niet armen,  geloven.

Een oprecht en gemeend dankwoord is op zijn plaats.

Dank u…                                                          

138 gezinnen,

voor jullie vertrouwen, voor jullie hulp en inzet, voor jullie openheid en strijdvaardigheid en vriendschap.

mensen die gingen getuigen over hun leven,

voor jullie moed en het kwetsbaar durven opstellen. Voor jullie overtuiging dat zo zaken kunnen veranderen. Zéér sterk!

Klein Bestuur, Bestuursteam en Werkgroepen,

voor jullie enthousiasme, inzet en de fijne samenwerking, voor de inhoudelijke en kritische discussies, de ideeën en zoveel meer….

Welzijnsschakel VZW, Hanne de coördinator, collega’s Welzijnsschakels,

voor het leren van elkaar, de boeiende vormingen, de begeleiding en zowel de financiële ondersteuning door het vormingsfonds als al de andere ondersteuning.

Gemeentelijk algemeen directeur, OCMW- raadsleden, - voorzitter, -afdelingshoofd welzijn, -diensthoofd, -stafmedewerker, -hoofd maatschappelijk werkers en maatschappelijke assistenten,

voor jullie dienstbaarheid en openheid, voor de sterke samenwerking in de werkgroepjes van het armoedebeleid van het OCMW, het bekendmaken van “Het Lichtpunt” bij jullie cliënten, voor het geloof en het vertrouwen in onze werking, voor de financiële steun en… zoveel meer. 

directie, leerkrachten en leerlingen van de Rozenbergschool, de kappersafdeling van het Sint-Lutgardisinstituut, TISP, Klavertje Vier te Olmen, de Bijenkorf te Rosselaar,  

voor jullie solidariteit, aandacht voor de armoedeproblematiek en mensen die in armoede leven, inzet financiële steun en expertise.  

stagiairs,

voor jullie jeugdig enthousiasme, inbreng en hulp.

gemeente Balen, Ellen en Ann van Den Travoo, Chantal en Kevin van de Sportdienst, Igor en Hanne en al de medewerkers van De Kruierie, Nathalie van RVT Ter Vest,

voor de erkenning, de samenwerking, de ondersteuningen op alle vlakken, …, ….

Lions Club Mol-Geel,

dat wij blijvend mogen rekenen op jullie financiële en materiele ondersteuning, voor jullie hulp en grote solidariteit. Zonder jullie bijdrage geen Lichtpuntwerking, de middelen zijn noodzakelijk om verder werk te maken van onze droom.

energiescanners,

voor het zeer fijne omgaan met de gezinnen die leven in armoede. Voor jullie vriendelijkheid, gedienstigheid en nuttige tips.

boer Johan,

voor het ploegen en de zorg voor de Lichtpunt-tuin. Top dat wij op jou mogen rekenen.

Monkies,

ondertussen vrienden. Voor jullie erkenning en waardering voor “Het Lichtpunt”.

Gudrun en Tinne van het CAW, John Caubo, Kim van Child Focus, Erik Schoofs directeur van de Molse Bouwmaatschappij, Gezinsbond, Jan Lasko van het Rode Kruis, Leen en Katleen van Blij met Mij, Dinora De Waele van Bindkracht, Nicole en Tatjana van het Rap op Stap kantoor, 

voor de leerrijke, boeiende en verstaanbare uitleg.

Rotary Club Mol, medewerkers van CM, organisatoren van -Trekker Trek Keep on smoking, -Fiesta Mundial, en -Open monumentendag, CD&V vrouwen Balen-Olmen, uitbaters van Helios (bowlingcentrum), KuBa, Toneelkring Hulsen, wHAJO (werking Heilige Apostelen JOngeren),

voor de financiële ondersteuning, de uitnodiging, het ingaan op onze vraag, jullie inzet, de erkenning en geloof in “Het Lichtpunt”. Wij waarderen dit ten zeerste. 

apotheek Verheggen, basisschool Klavertje Vier,

voor de EHBO koffers en de pakketjes die de leerlingen aanboden.

alle mensen,

die giften met of zonder fiscaal attest of materiële hulp gaven.

parochie, beheerraad van het Parochiecentrum, Sonja en Willy van het café,

voor jullie morele en materiële steun, voor jullie sympathie, voor het ter beschikking stellen van het lokaal “De Bron” en de logistieke steun.

beheerraad en Viviane van de Biesakker

voor de liters lekkere soep waarvan we tijdens onze activiteiten smulden en aanboden aan de mensen om mee naar huis te nemen. Voor de dienstbaarheid en het kopiewerk dat altijd tot in de puntjes in orde is.

al de geïnteresseerden en sympathisanten van onze werking,

dat jullie mee bondgenoot mogen zijn of worden om mensen in armoede mee een stem te geven.

iedereen,

die we onvrijwillig zouden vergeten zijn. Onze excuses hiervoor. Jullie worden dubbel bedankt!

Dank u wel…                                                                            

Voor de bemoedigde contacten en de uitdagingen die jullie daaraan koppelen om mee te strijden tegen de armoede, dat een onrecht is, en voor meer solidariteit in onze samenleving. 

 

(periode september 2017-september 2018)

 

Elke persoon verdient respect en heeft basisrechten.

Ieders bijdrage waarderen wij daarin!