Samen strijden tegen armoede en sociale uitsluiting

Schermafbeelding 5Wij danken

 

Voor u, een warm en gemeend dankwoord.

Dank u…


Honderdzevenenvijftig gezinnen,
voor jullie doorzettingsvermogen en veerkracht. Jullie beseffen niet half hoe sterk jullie zijn/moeten zijn.
Voor jullie inzet, inbreng en dienstbaarheid zoals onder andere het maken van het dak van de Pipowagen.
Voor jullie blijvende medewerking.

Lichtpuntvrijwilligers,
het Klein Bestuur, het Bestuursteam, de Vrijwilligersgroep, de werkgroepjes.
Voor jullie engagement, tijd en oprechte intenties. Voor de kritische noten, bijzondere ideeën, de fijne samenwerking. En zoveel, zoveel meer….

Welzijnsschakel VZW, de regionale dienst, collega Welzijnsschakels en Welzijnszorg VZW, Marjan en Ella,
voor de samenwerking, de vormingen, de uitwisseling en de ondersteuning.
Ons Huis, om o.a. Welzijnsschakels/ons te vertegenwoordigen in de “ Toewijzingsraad” binnen de nieuwe toekomstige woonmaatschappij en het trekken van 17 oktober, werelddag tegen armoede.

OCMW, de raad en voorzitter, het Bijzonder comité, de sociale dienst, medewerkers, Ann
voor het armoedebeleidsplan Balen, het opzetten van vormingen, het buurtrestaurant en zoveel andere dingen.
Voor jullie deelgenootschap, de steun en het waarderen van onze werking.

gemeentebestuur en gemeentelijke diensten,
burgemeester en schepenen, de sportdienst, de jeugddienst, RTV Ter Vest, voor jullie waardering voor Het Lichtpunt en luisterbereidheid, het mogelijk maken van onze Lichtpunttuin en de sportuurtjes, de zeer vlotte en aangename samenwerking.

Ellen, Ann, digi-vrijwilligers en de medewerkers van Den Travoo,
Leen, Hanne, Hannes en de andere medewerkers van het vrijetijdscentrum De Kruierie, cultuurraad en de cultuurdienst,
voor jullie partnerschap en geestdrift.
Voor de vormingen, de samenwerkingen, de uitleendienst, ….

leerlingen, leerkrachten en directie van de Rozenbergschool, TISP, de vrije basisschool van het Centrum, de Bijenkorf, de Klimboom, de Thomas More hogeschool,
voor jullie openheid, het vertrouwen en bereidheid om mee de strijd aan te gaan.
Voor de speelgoedactie, de wafels, de mooie kerstkaarten, ….

Ladies Circle,
voor de uitnodiging van de prachtige, pakkende en herkenbare voorstelling ‘Sterrenlicht en appeltaart!’

energiescanners, Nicole en Carla van Rap op Stap, Kristof van het Rode Kruis,
voor jullie tips op een heel toegankelijke manier. De gezinnen appreciëren dit.
Voor de leerrijke en verrijkende sessies.

Lions Geel-Mol
voor jullie lovenswaardige, gratuite inzet voor het goede doel, voor ons.
Voor de hulp bij ons paasfeest en de geschenken voor Kerstmis.
Voor het geschonken geld dat wij heel goed zullen besteden.
Jullie steun is broodnodig om werk te kunnen maken van een meer rechtvaardig leven voor alle mensen.

beheerraad en medewerkers van De Biesakker,
voor het afleveren van steeds weer netjes verzorgd drukwerk en jullie sympathie.

beheerraad, Sonja van het Parochiecentrum, de pastorale éénheid,
voor de goede zorgen, voor jullie sympathie en loyaliteit.

Toneelkring Hulsen, Monkies,
voor de warme ontvangst.
Voor de uitdagende wedstrijdjes. Het houdt ons op scherp!
Zo mogen wij jullie solidariteit ervaren met mensen die in armoede leven en met Het Lichtpunt.

Huis van het Kind, De Bonte Kip
Voor de tandenborstels, bekers en pasta.
Voor uw bijdrage aan het paasfeest. De vidé was SUPER lekker.

Anonieme schenkers, gekende schenkers, schenkers met of zonder fiscaal attest,
voor jullie financiële bijdrage.
Geld dat wij zeer zorgvuldig gebruiken.

Familie,
voor jullie steun achter de schermen.

Mensen die we vergeten zijn…

Alle geïnteresseerden in onze werking,
dat jullie medestanders mogen worden en de mensen die in armoede leven zo een stem willen geven in onze samenleving.


Dank u wel…


Voor de warme ontmoetingen.
De uitdagingen daaraan gekoppeld.

Om mee te strijden tegen armoede en sociale uitsluiting.
Voor meer solidariteit in onze samenleving.

Wat zouden we zonder jullie doen?

 

Elke persoon verdient respect en heeft basisrechten.

Ieders bijdrage waarderen wij daarin!