Wij danken

 

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de steun van vele bondgenoten die in ons, Het Lichtpunt, geloven. 

Een warm en gemeend dankwoord is hier op zijn plaats. Want…

Soms is Het Lichtpunt net een puzzel.

Iedereen is een juweel. Jij bent dat uniek stukje van de puzzel.

Zonder jou is Het Lichtpunt geen geheel.

(stuk uit versje gelezen naar aanleiding van de week van de vrijwilliger)

Dank u…

Honderd éénenveertig gezinnen,

voor jullie inzet, inbreng en dienstbaarheid. Voor jullie creativiteit en blijvende medewerking.
Voor de gezinnen met kinderen, dat we jullie beter mochten leren kennen en van jullie mochten leren.

Het Klein Bestuur, het Bestuursteam, de deelgroepjes en hun verantwoordelijken, Lichtpunt- helpers, de mensen die steeds bereid zijn om te getuigen, …

Voor jullie engagement en tijd.
Voor de kritische noten, bijzondere ideeën en vooral de fijne samenwerking.
En zoveel, zoveel meer….

Welzijnsschakel VZW (de koepel), de regionale dienst en Welzijnszorg,

voor de leerrijke samenkomsten en vormingen, de samenwerking en ondersteuning.

OCMW- raad, Bijzonder Comité, sociale dienst, medewerkers, Ann en Ine

voor het armoedebeleidsplan Balen, het begeleiden en opzetten van vormingen. Voor jullie deelgenootschap en het harde werk dat jullie leveren. Voor de financiële steun en het waarderen van onze werking.
Om altijd klaar te staan.    

Gemeentebestuur, gemeentelijke diensten,   

Erik Borgmans, schepen. Kevin en Chantal van de sportdienst, Nathalie van het RVT Ter Vest, Ellen en Ann van Den Travoo, Greet van de jeugddienst, Godie van de cel gezondheid, Danny van de logistiek. Hanne, vrijetijdsbemiddelaar en alle andere medewerkers van de Kruierie, …, 
voor jullie luisterend oor, tijd, partnerschap, gastvrijheid, top dienstverlening, enthousiasme, steun en   samenwerkingen.

Balense en Molse scholen,    

voor jullie openheid en bereidheid om mee de strijd aan te gaan.

MAKS,

voor de superfijne samenwerking en begeleiding. 

De Bosmier, het TISP,

voor jullie uitnodiging en gift. We mochten zo jullie solidariteit ervaren met mensen die in armoede leven en met Het Lichtpunt.

De Bonte Kip,

voor de hulp bij het kerstfeest, 
voor de schenking dat zeer gewaardeerd wordt.

Rozenbergschool,

voor de samenwerking, voor jullie hartverwarmende speelgoedactie!

Iedereen,

die aanwezig was op onze voorstelling: ‘Een verhaal van veerkracht’.
Voor jullie aanwezigheid, de complimentjes, de attenties, de vriendschap.

Palmira Bonum, Evangelische kerk, Fiësta Mundial, SP.A, oud leiding Chiro Wezel, CD&V- vrouwen

voor de gift, het afstaan van de zitpenningen van het Bijzonder Comité, het organiseren van ‘Muurke Tennis’, het organiseren van de CD&V- quiz en dit ten voordele van Het Lichtpunt. We appreciëren dit gebaar. Wij gaan het gekregen geld goed besteden.

Lions Geel-Balen,

voor jullie lovenswaardige inzet voor Het Lichtpunt. Zowel de financiële steun als de hulp bij het kerstfeest.
Jullie steun is broodnodig om werk te kunnen maken van een meer rechtvaardiger leven voor alle mensen. 

SOS schulden op school, TISP, Het Spoor,

Voor het aanwezig zijn, voor jullie luisterend oor en jullie inbreng op de leerrijke thema-avond.

Aan de organisatie van de Kempense ovenschotels,

voor de winst die wij krijgen van de verkochte kookboekjes. Dit is beperkt, maar wie het klein niet eert, ….

Cera,

want dank jullie financiële steun, mochten wij een prachtig Lichtpuntweekend beleven.
En voor de steun van het project ‘Co vitaminen’, tijdens de coronacrisis. 

Beheerraad parochiecentrum, Sonja van het café, 

voor het goedkoop ter beschikking stellen van het lokaal. De vlotte samenwerking. Voor jullie sympathie en loyaliteit.

Monkies,

voor het organiseren van de netbalwedstrijden en het uitnodigen van Het Lichtpunt.
Voor de kameraadschap.

Toneelgroep Hulsen

voor de warme ontvangst en het aanbieden van een mooie avond cultuur.

‘Iedereen verdient vakantie’ en ‘Vrijuit’,

voor de betaalbare vrijetijd die jullie mogelijk maken en voor de topservice bij vragen.

Anonieme schenkers, gekende schenkers, schenkers met of zonder fiscaal attest,

voor jullie financiële bijdrage. Geld dat wij zeer zorgvuldig gebruiken.

Familie,

voor jullie steun achter de schermen. 

Alle geïnteresseerden in onze werking, 

dat jullie mee medestanders mogen worden en de mensen in armoede zo mee een stem willen geven in onze samenleving.

Mensen die we vergeten zijn…

Dank u wel…

Voor de bemoedigende contacten en de uitdagingen die jullie daaraan koppelen, om mee te strijden tegen de armoede en voor meer solidariteit in onze samenleving.

 

(de periode september 2019-2020)

 

Elke persoon verdient respect en heeft basisrechten.

Ieders bijdrage waarderen wij daarin!