Privacyverklaring voor DEELNEMERS
van het “Het Lichtpunt” welzijnsschakel Balen

Contactadres: Els Van Elsen
Misseweg 27
2490 Balen

Als “Het Lichtpunt” welzijnsschakel Balen, verwerken wij in het kader van onze activiteiten soms persoonsgegevens, foto’s en beeldmateriaal van onze deelnemers. Persoonsgegevens en foto’s zijn alle gegevens aan de hand waarvan personen identificeerbaar zijn zoals bijvoorbeeld een naam, een adres of gegevens over de samenstelling van een gezin.
In deze verklaring leggen we uit waarom we gegevens bijhouden, welke gegevens we over je bijhouden en wat je kan doen wanneer je niet akkoord bent met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens, foto’s en beeldmateriaal omgaan.
Contactgegevens
Wij proberen altijd zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens, foto’s en beeldmateriaal maar kunnen begrijpen dat je soms toch nog vragen hebt over de verwerking hiervan. Met vragen over de verwerking of met vragen over deze privacyverklaring kan je dan ook steeds terecht bij:
Els Van Elsen
Misseweg 27
2490 Balen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
0473 34 23 70

Waarom wij persoonsgegevens van jou bijhouden.
Wij houden persoonsgegevens van jou bij
- zodat je kan deelnemen aan onze activiteiten;
- zodat je onze informatie en uitnodigingen kan ontvangen;
- zodat je verzekerd bent;
- zodat we voldoende informatie hebben om onze activiteiten optimaal te
organiseren;
- zodat we de nodige toelages kunnen aanvragen;
- zodat we je kunnen helpen bij het bekomen van specifieke informatie
en bepaalde tegemoetkomingen;
- zodat we foto’s en beeldmateriaal voor eigen publicaties, voorstellingen en activiteiten
kunnen gebruiken.

Om die redenen zullen we in het bijzonder de volgende gegevens over jou bijhouden
- persoonlijke identiteitsgegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer en
e-mail, samenstelling gezin, leeftijd en school van de kinderen, via wie u het Lichtpunt
hebt leren kennen;
- foto’s en beeldmateriaal.

Uiteraard gebruiken wij jouw gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we die gegevens aan jou gevraagd hebben en niet voor andere redenen.
Verstrekking van jouw gegevens aan anderen
Bij samenwerking met derde partijen voor het organiseren van een activiteit, kan het noodzakelijk zijn om jouw persoonsgegevens door te geven aan deze derde partij. Dit zal alleen gebeuren bij ondubbelzinnige toestemming (= met jouw toestemming).
Foto’s en beeldmateriaal kunnen gebruikt worden voor publieke doeleinden (bv. Het Welleke) en op sociale media (bv. Facebook van Het Lichtpunt). Indien je dit niet wenst, moet je de “verklaring voor weigering foto’s en beeldmateriaal te gebruiken” invullen, ondertekenen en bezorgen aan de contactpersoon.
Los van deze partijen zullen wij jouw persoonsgegevens nooit aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij geven je gegevens ook nooit door aan derden die gelegen zijn buiten de Europese Unie.
Bewaartermijn
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist of noodzakelijk voor het doel waarvoor je ons deze gegevens hebt gegeven, namelijk tot u het recht op vergetelheid opneemt (= je geeft aan dat je niet langer deel wil uitmaken van Het Lichtpunt).
Bewaren van gegevens van kinderen onder de 16 jaar
Wij bewaren de gegevens: naam, geboortejaar, school, foto’s en beeldmateriaal van kinderen onder de 16 jaar alleen wanneer één ouder hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
Je rechten – wat kan je aan ons vragen?
Je hebt steeds recht op inzage en recht op verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens uit onze bestanden. Hiervoor kan je steeds contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring.
Je hebt ook het recht ons te vragen je gegevens in te kijken of over te dragen aan jezelf of aan een andere partij. We kunnen je wel vragen je te identificeren voordat wij je gegevens ook daadwerkelijk overdragen aan die andere partij.
Klachten
Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons? Neem dan zeker contact met ons op. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring.
Kunnen we je niet verder helpen of blijf je ontevreden over de manier waarop wij met je gegevens omgaan? Dan kan je steeds contact opnemen met de Privacycommissie (https://www.privacycommission.be/nl).
Wijziging van deze verklaring
“Het Lichtpunt” welzijnsschakel Balen kan deze verklaring steeds wijzigen. Als we deze verklaring wijzigen, kondigen we dit aan via onze gangbare kanalen.