Samen strijden tegen armoede en sociale uitsluiting

 

Privacyverklaring voor VRIJWILLIGERS
van het “Het Lichtpunt” welzijnsschakel Balen

Contactadres: Els Van Elsen
Misseweg 27
2490 Balen

Als “Het Lichtpunt” welzijnsschakel Balen verwerken wij in het kader van onze activiteiten soms persoonsgegevens, foto’s en beeldmateriaal van onze vrijwilligers. Persoonsgegevens, foto’s en beeldmateriaal zijn alle gegevens aan de hand waarvan personen identificeerbaar zijn zoals bijvoorbeeld een naam, een adres, telefoonnummer, e-mail.
In deze verklaring leggen we uit waarom we gegevens bijhouden, welke gegevens we over je bijhouden en wat je kan doen wanneer je niet akkoord bent met de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens, foto’s en beeldmateriaal omgaan.
Contactgegevens
Wij proberen altijd zorgvuldig om te gaan met jouw gegevens maar kunnen begrijpen dat je soms toch nog vragen hebt over de verwerking hiervan. Met vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, foto’s en beeldmateriaal of met vragen over deze privacyverklaring kan je dan ook steeds terecht bij:
Els Van Elsen
Misseweg 27
2490 Balen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
0473 34 23 70

Waarom wij persoonsgegevens van jou bijhouden
Wij houden persoonsgegevens van jou bij
- zodat je alle informatie, uitnodigingen en de nodige verslagen kan ontvangen;
- zodat je verzekerd bent;
- zodat we weten op wie we beroep kunnen doen;
- zodat we ons als groep efficiënt en goed kunnen organiseren;
- zodat we de nodige subsidies kunnen aanvragen;
- zodat we foto’s en beeldmateriaal voor eigen publicaties, voorstellingen en
activiteiten kunnen gebruiken.

Om die redenen zullen we in het bijzonder de volgende gegevens over jou bijhouden
- persoonlijke identiteitsgegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer,
e-mail, geboortedatum, geslacht, startdatum, functie/verantwoordelijkheid binnen de
groep, foto’s en beeldmateriaal.

Uiteraard gebruiken wij jouw gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we die gegevens aan jou gevraagd hebben en niet voor andere redenen.

Verstrekking van jouw gegevens aan anderen
Als het noodzakelijk is voor de doelen die we hierboven opsommen kunnen wij jouw persoonsgegevens ook doorgeven aan een derde partij.
Zo geven we je gegevens door aan onze koepelorganisatie Welzijnsschakels vzw, Huidevettersstraat 165 – 1000 Brussel voor
- het verzorgen van jouw verzekering;
- het verzorgen en verspreiden van het nationale tijdschrift en/of e-brief
- het verzorgen en verspreiden van regionale en/of nationale activiteiten
We hebben uiteraard de nodige afspraken gemaakt met deze partij (verwerker van jouw gegevens) over de beveiliging van je persoonsgegevens.
Bij samenwerking met derde partijen voor het organiseren van een activiteit, kan het noodzakelijk zijn om jouw persoonsgegevens door te geven aan deze derde partij. Dit zal alleen gebeuren bij ondubbelzinnige toestemming (= met jouw toestemming).
Foto’s en beeldmateriaal kunnen gebruikt worden voor publieke doeleinden (bv. Het Welleke) en op sociale media (bv. Facebook van Het Lichtpunt). Indien je dit niet wenst, moet je de “verklaring voor weigering foto’s en beeldmateriaal te gebruiken” invullen, ondertekenen en bezorgen de contactpersoon.
Los van deze partij zullen wij jouw persoonsgegevens nooit aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij geven je gegevens ook nooit door aan derden die gelegen zijn buiten de Europese Unie.
Bewaartermijn
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist zijn of noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor je ons deze gegevens gegeven hebt namelijk tot u het recht op vergetelheid opneemt (= u geeft aan niet langer deel te willen uitmaken van Het Lichtpunt en Welzijnsschakels).
Je rechten – wat kan je aan ons vragen?
Je hebt steeds recht op inzage en recht op verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens uit onze bestanden. Hiervoor kan je steeds contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring.
Je hebt ook het recht ons te vragen je gegevens in te kijken of over te dragen aan jezelf of aan een andere partij. We kunnen je wel vragen je te identificeren voordat wij je gegevens ook daadwerkelijk overdragen aan die andere partij.
Klachten
Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons? Neem dan zeker contact met ons op. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring.
Kunnen we je niet verder helpen of blijf je ontevreden over de manier waarop wij met je gegevens omgaan? Dan kan je steeds contact opnemen met de Privacycommissie (https://www.privacycommission.be/nl).
Wijziging van deze verklaring
“Het Lichtpunt” welzijnsschakel Balen kan deze verklaring steeds wijzigen. Als we deze verklaring wijzigen, kondigen we dit aan via onze gangbare kanalen.