Samen strijden tegen armoede en sociale uitsluiting

Verklaring “voor weigering foto’s en beeldmateriaal te gebruiken
in verband met privacywetgeving (GDPR-AVG)

Contactadres: “Het Lichtpunt”,
Welzijnsschakel Balen
Els Van Elsen
Misseweg 27
2490 Balen

Als “Het Lichtpunt” welzijnsschakel Balen verwerken wij in het kader van onze activiteiten foto’s en beeldmateriaal van onze deelnemers.
Indien u wenst dat wij uw foto’s of beeldmateriaal NIET gebruiken voor publieke doeleinden en op sociale media, gelieve deze verklaring in te vullen en te ondertekenen.
______________________________________________________________________________________________
Ik (naam)………………………………………………………… (of) ik, ouder van (naam kind): ……………………………………….……….. wil NIET dat “Het Lichtpunt” welzijnsschakel Balen persoonlijke foto’s en beeldmateriaal gebruikt voor publieke doeleinden en op sociale media.
Datum:

Handtekening: