Samen strijden tegen armoede en sociale uitsluiting

Afbeelding 1Wat doen wij?

 

 

 

 “HET LICHTPUNT”

Wil er voor zorgen dat mensen uit hun isolement worden gehaald, dat ze een volwaardige plaats krijgen in onze maatschappij.

We geloven dat het echt mogelijk is, dat mensen die in armoede leven en mensen die niet in armoede leven van en met elkaar leren en veranderingen kunnen teweegbrengen.

WE NEMEN VERSCHILLENDE INITIATIEVEN.

We brengen mensen samen en organiseren activiteiten.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

        We doen gezamenlijke daguitstappen, cultuuruitstappen, knutselen, feesten, kienen, sporten,
        tuinieren, ...

        We geven mensen die in armoede leven een stem.

        We komen samen rond bepaalde thema’s.

        We werken beleidsmatig.

       We steunen de campagne van Welzijnszorg, nemen actief deel aan het   
       armoedebeleid in de gemeente Balen.

Wij gaan samenwerkingsverbanden aan met het plaatselijke OCMW, gemeentelijke diensten, scholen, ….

Wij kunnen bemiddelen! 

Via Iedereen verdient vakantie en Vrijuit kunnen wij bemiddelen voor goedkopere uitstappen, vakanties, culturele activiteiten, ....

Jaarlijks maken wij een Terugblik. De Terugblik geeft een mooi overzicht van wat wij het voorbije jaar deden.

Het doel van deze Terugblik is om sympathisanten, iedereen met wie we samenwerken, en de mensen die wij ontmoeten, te informeren over onze werking en hen te bedanken voor hun solidariteit.

 

Terugblik activiteiten 2022-2023

Terugblik activiteiten 2021-2022

Terugblik activiteiten 2020-2021