Samen strijden tegen armoede en sociale uitsluiting

Aan dienstverlening vakbonden, mutualiteiten, hulpkassen     

Balen, 20/11/2022

Geachte,

Met Het Lichtpunt, een welzijnsschakel waar armen het woord nemen, zoeken we contact met u omdat we sinds de start van de corona-periode heel veel schrijnende verhalen hoorden van onze leden, die het gevolg waren van een moeilijke toegankelijkheid van de diensten en de dienstverlening. 

Het gevolg van deze moeilijke toegang was een late ontdekking van een probleem wanneer documenten niet in het juiste dossier terecht kwamen of men niet op de hoogte was van een administratief tekort wanneer er onvoldoende documenten of verkeerde documenten werden aangeleverd, enzovoort.
Het is spijtig om vast te stellen dat bij onvolledige dossiers in vele dossiers er geen spontane vraag naar bijkomende info was vanuit de dienstverlening aan het betreffende lid. Leden ontdekten pas na een tijd dat er geen betaling kwam en dienden dan zelf initiatief te nemen.
Omdat er geen direct contact mogelijk was aan het loket of omdat de wachttijden aan de telefoon enorm opliepen kon men dikwijls pas laattijdig aan de juiste informatie komen om het dossier dan in orde te maken. Het is begrijpelijk dat er gezocht werd door jullie naar digitale en meer geautomatiseerde afhandelingen om dit allemaal op te vangen, maar daardoor werd het dikwijls veel moeilijker om de juiste informatie te bekomen.

De indruk ontstond eveneens dat er gerekend werd op extra ondersteuning via de OCMW’s, maar ook deze medewerkers stootten dikwijls op een muur.

Het finaal resultaat was een zeer late betaling van tussenkomsten en uitkeringen en dat heeft een directe impact (opbouw schulden of geen geld om de basisbehoeften te dekken) op mensen die moeten rondkomen met een minimaal inkomen.

Hier enkele getuigenissen die enkele leden voor ons hebben uitgeschreven en we hebben hieraan niets aangepast, daarna enkele getuigenissen van OCMW medewerkers:

Getuigenis leden:

Getuigenis 1:

Zelf ben ik ervaringsdeskundige. Het leven van een alleenstaande mama met drie opgroeiende kinderen is niet gemakkelijk.
Ik wil jullie erop wijzen, dat sinds de corona- uitbraak, jullie enorm moeilijk te bereiken zijn. 
Soms hang ik bijna een uur aan de lijn, terwijl ik moet betalen voor deze oproep.
En toch krijg ik nog geen contact en word ik niet verder geholpen.
Vaak gaat het dan om vragen waar ik online geen antwoord op kan vinden.
Het persoonlijk contact, dat zo belangrijk is, is helemaal weg. 
Ook de uitbetalingen laten te wensen over, ook al doe ik mijn formulieren allemaal tijdig binnen.
Steeds moet ik wachten op mijn centen. Wat meebrengt dat andere rekeningen blijven liggen. 
Kortelings was ik langdurig ziek, maar wie komt er financieel weer eens dieper in de nesten?
Juist, niet u. Maar ik, die al jarenlang de eindjes aan elkaar probeer te knopen.

Schrijnend is dit. Ronduit onmenselijk.

Ik wil deze brief aan jullie schrijven, zodat u weet dat dit niet langer houdbaar is, voor mensen met een lager inkomen in deze maatschappij.

Getuigenis 2:

Mijn dochter werkt in de zorg. Van het moment dat je zwanger bent, moet je daar thuis blijven en krijg je vervangingsinkomen. De nodige papieren gaan afhalen bij haar werk en binnengebracht bij de vakbond. Resultaat: papieren verloren gegaan. Dochter zonder inkomen, bellen naar ziekenfonds, uren wachten tot er opgenomen wordt. Je krijgt wel een bandje dat je online je vraag kan doorsturen. Maar dochter weet niet hoe het komt dat ze geen inkomen heeft want dat wordt niet gecommuniceerd. Nieuwe papieren gaan halen op werk. Opnieuw afspraak maken bij vakbond, afspraak maken bij ziekenfonds, wachttijden tot en met en uiteindelijk 3 maanden zonder inkomen zitten. 

 Getuigenis 3:

Zelfs een simpel vraagje voor ziekenfonds en 1 uur aan het wachten en nog steeds niet opgenomen. Je krijgt… er zijn nog zoveel wachtende voor u, als je dan de eerstvolgende bent krijg je geen gehoor en sluit de telefoon vanzelf af. Online afspraken maken, formulieren invullen, iets te kort ingevuld, opnieuw formulieren invullen. Onderbemand krijg je te horen, ten slotte. Voor een gewone vraag ben je een maand verder.

Getuigenis 4:

Ik ben een alleenstaande mama met een zoon met een beperking. Om toch eens andere contacten te leggen ging ik in op een vacature voor 6 uur ondersteuning per week in de instapklas in een schooltje in de buurt. Dit voor bepaalde tijd. Ik heb toen bij de vakbond navraag gedaan of dit mogelijk was en dat was geen probleem. 
k vulde netjes mijn deeltijdse tewerkstellingsdocumenten in en bracht deze op de laatste dag van de maand binnen. Daarna was het wachten op de bijpassing. En wachten en wachten .... Telefonisch geraakte ik bij de vakbond niet binnen, zelfs niet na 100 pogingen. Dan uiteindelijk maar via mail waar ik dan na 2 dagen antwoord op kreeg dat er een papier van de werkgever ontbrak. Ondertussen was de nieuwe maand al 2 weken ver, een hoop problemen met rekeningen die niet betaald konden worden en domiciliëringen die niet door konden gaan wat voorkomen had kunnen worden als ze beter bereikbaar waren geweest.

Uiteindelijk kreeg ik dan na 3 weken mijn bijpassing.

 Getuigenis 5:

Vermits ik een alleenstaande ben met een zoon met een beperking geniet ik verhoogde tegemoetkoming. In januari is mijn mutualiteit samen gegaan met een andere en sinds die tijd was ik mijn verhoogde tegemoetkoming kwijt. Ik probeerde telefonisch erachter te komen wat er mis gelopen was maar tevergeefs. Dan maar via het contactformulier en kreeg ik na een dag de documenten om de verhoogde tegemoetkoming weer aan te vragen, was in februari. Ok, alles weer opgevraagd van nodige documenten en ingestuurd. Na 2 weken bericht dat er documenten ontbreken, ik stuur alles nog een keer door. Na 2 weken bericht dat het geweigerd is omdat de documenten te laat ingezonden zijn... ik probeer weer te bellen, zonde van mijn tijd want ik krijg niemand aan de lijn. Weer via het contactformulier met de vraag wat er dan mis is gegaan. Krijg ik weer de documenten om een nieuwe aanvraag in te dienen. 

Dan maar via een medewerker van het OCMW om dit mee in orde te maken. Maar zelfde probleem, zij geraakt daar ook niet binnen, krijgt ook bericht dat er documenten ontbreken, stuurt alles weer in. Ondertussen beland mijn zoontje in het ziekenhuis en in plaats van mij te kunnen focussen op zijn genezing kon ik beginnen rond bellen om erachter te komen hoever het nu staat met die verhoogde tegemoetkoming want dat scheelt wel een heel pak op het ziekenhuisfactuur.

Uiteindelijk na 6 maanden was mijn verhoogde tegemoetkoming weer in orde, als de mutualiteit beter bereikbaar was geweest had dit veel sneller gekund.

 

Getuigenissen OCMW medewerkers in verband met verhoogde tegemoetkoming (VT):

Getuigenis 6:

Een mevrouw van 80 jaar wil haar verhoogde tegemoetkoming in orde maken. Ze komt naar het OCMW met de vraag om te helpen een afspraak te maken bij het ziekenfonds hiervoor, want mevrouw zelf geraakte niet binnen via de telefoon. De maatschappelijk werker belt voor een afspraak te maken: mevrouw kon enkel in Lommel of Tessenderlo terecht. Uiteindelijk is via hulp van het ocmw de VT toch tijdig in orde geraakt. Gelukkig heeft mevrouw stap gezet naar het ocmw. Anderen zetten deze stap niet, haken af en hun recht geraakt niet in orde.

 

Getuigenis 7:

Een cliënt komt naar het OCMW met de vraag om hulp om iets recht te zetten bij een dienst. De maatschappelijk werker wil bellen als de cliënt op de bureau zit, maar op dat moment geraakt ze niet binnen bij de dienst. Ze spreken af dat de maatschappelijk werker het later probeert te regelen met de dienst. Als de maatschappelijk werker op een later moment toch iemand aan de lijn krijg, komt de vraag: "Zit de cliënt nu bij u, want anders kan ik daar geen informatie over geven", …

 Getuigenis 8:

Een gezin wil de verhoogde tegemoetkoming aanvragen. Ze begrijpen het allemaal niet zo goed en doen een beroep op de sociale dienst van het OCMW om dit mee in orde te maken. De mutualiteit vraagt een hoop attesten die normaal niet gevraagd worden bij aanvragen VT. Deze worden bezorgd. Na een tijdje komt de vraag om nog extra informatie te bezorgen. Ook deze wordt bezorgd maar nog blijkt het niet voldoende te zijn. Na een derde mail met gevraagde documenten, komt het antwoord dat de termijn voor de aanvraag verstreken is.

 Getuigenissen OCMW medewerkers in verband met werkloosheid:

Getuigenis 9:

Een cliënt wil zijn werkloosheidsvergoeding aanvragen en hiervoor een afspraak maken bij de vakbond. Zijn maatschappelijk werker helpt hiermee door op de website een afspraak in te boeken. In Mol duurde het meer dan een maand eer er een afspraak mogelijk was. In het kantoor in Pelt was al vroeger een afspraak mogelijk. De cliënt kon daar geraken dus de afspraak werd zo ingeboekt. Een tijdje later wordt de cliënt opgebeld door de vakbond met de melding dat deze een afspraak moet maken in Mol, dat het niet mogelijk is om hem in Pelt verder te helpen.

 Getuigenis 10: 

Een cliënt wil een opleiding gaan volgen. Hierdoor wijzigt haar situatie van uitkeringsgerechtigd naar uitkering met erkende opleiding. Dit moet doorgegeven worden aan de vakbond. Begin augustus wordt er gekeken op de website om een afspraak te maken, maar dit is pas mogelijk begin september. Mevrouw moet dus starten aan de opleiding zonder zeker te weten of alles in orde is zo.
 

Vermits deze getuigenissen zeer duidelijk de problematiek schetsen en de gevolgen, denken we dat we daaraan niets moeten toevoegen.
We willen daarom heel graag vragen of we met jullie in gesprek kunnen gaan om na te gaan hoe jullie de toegankelijkheid tot jullie dienstverlening organiseren en op welke wijze de gemelde problemen in de toekomst kunnen voorkomen worden.

Met dank alvast om deze brief welwillend te willen bekijken en we hopen op een snel contact.

Met vriendelijke groeten.

Namens al onze leden en vrijwilligers van Het Lichtpunt Welzijnsschakel Balen

Els Van Elsen

Coördinator

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0473 34 23 70