Samen strijden tegen armoede en sociale uitsluiting

Brieven van dikke Freddy

erik Vlaminck

BRIEVEN VAN DIKKE FREDDY
 Ben Weyts
 

Geachte heer Weyts, beste Ben,

Het zal weer een klap in uw gezicht geweest zijn dat geleerden hebben ontdekt dat onze schoolgaande jeugd voor de zoveelste keer kolossaal achteruit boert in de vakken rekenen, schrijven en lezen. Het is te hopen dat die jongeren, eens ze er de leeftijd voor hebben, wel in staat zullen zijn om ordentelijk deel te nemen aan de verkiezingen. Zo niet valt te vrezen dat uw opvolger ook een mens zal zijn die niet kan rekenen, schrijven en lezen. En dan?

Allerhande kwatongen gaan u andermaal de schuld geven van de slechte rapporten die de geleerden presenteren. Nochtans kan u er niks aan doen, u staat tenslotte niet voor de klas.

‘Naar het schijnt is wie scheel ziet van de honger absoluut niet in staat om te leren rekenen, schrijven en lezen.’

Daarnaast zijn er trouwens nog allerhande oorzaken die niet tot uw domein behoren. De kinderarmoede zou in ons landje van melk en honing de voorbije twintig jaar verdubbeld zijn en daardoor zitten er nu in elke klas verschillende kinderen die van de honger niet naar de koer kunnen gaan. En naar het schijnt is wie scheel ziet van de honger absoluut niet in staat om te leren rekenen, schrijven en lezen.

Er zijn dwazen die beweren dat het een oplossing zou zijn indien alle kinderen op school eten zouden krijgen. Maar dat voorstel hebt u krachtdadig van de hand gewezen. Het zijn al eeuwenlang de ouders die voor eten moeten zorgen en niet de minister van onderwijs! De ouders van die arme kinderen moeten maar eens een voorbeeld nemen aan Fernand Huts en aan Marc Coucke. Waar een wil is, is een weg! Alstublieft.

Bovendien is het misschien niet echt slecht dat de kinderen niet langer kunnen rekenen, schrijven en lezen. Sinds de achteruitgang van de schoolresultaten begonnen is, zegt Sinterklaas elk jaar dat er geen stoute kinderen meer zijn. En wat hebben we uiteindelijk het liefst? Voor ge het weet loopt het hier vol Greta Thunbergs en andere activisten die de boel overhoop zetten.

Ik ben u dan ook met Hoogachting dankbaar voor uw standvastig beleid,

Frederik De Meester,

U kent mij uit eerdere briefwisseling als Dikke Freddy

 In afwachting van uw verlossende antwoord, groet ik u met de meeste Hoogachting,

Uit eerdere dossiers ook gekend als Dikke Freddy.