BRIEVEN VAN DIKKE FREDDY

Aan Matthias Diependaele, minister van de daad bij het woord

27 juni 2022

Erik Vlaminck is roman- en theaterauteur.

Geachte heer,

U hebt miljarden in uw schuif liggen om er huizen mee te bouwen voor de 170.000 burgers die wachten op een sociale woning. Helaas worden uw bouwplannen langs alle kanten tegengewerkt: de Chinezen kwamen met corona en Poetin is Oekraïne binnengevallen.

Bovendien liggen vele Vlaamse burgemeesters dwars. Ze gaan liever aan de slag met projectontwikkelaars die voetbalstadions en winkelcentra neerpoten dan met aannemers die sociale woningen bouwen. In Limburg zijn er nu zelfs minder sociale woningen dan een jaar geleden. Maar het zal u niet beletten om uw wachtlijst die langer is dan de langste wachtlijst die minister Beke ooit had, drastisch in te korten.

‘Ongetwijfeld zullen ook de spaarboekjes van de burgers die in de Pandora Papers staan grondig worden nagekeken.’

U hebt detectives ingehuurd die op een jaar tijd ontdekten dat 189 sociale huurders eigendom in het buitenland bezitten. 0,1125 procent van het aantal sociale huurders! 

Alstublieft! Zij kunnen terecht fluiten naar hun sociale woning en zo slinkt uw wachtlijst in één klap tot 169.811.

De volgende stap is ongetwijfeld dat uw detectives gaan onderzoeken welke eigenaars van Porsches en Maserati’s optrekjes in het buitenland bezitten waar ze geen belastingen voor betalen. De logeerkamers in hun villa’s kunnen uw wachtlijst verder verkorten.

U hebt nu ook dapper beslist dat de bankrekeningen en de spaarboekjes van wie op uw wachtlijst staat, grondig zullen worden nagekeken. Een alleenstaande die daar meer heeft opstaan dan wat een Volkswagen Polo met airco kost, mag het vergeten. De wachtlijst zal andermaal drastisch slinken.

‘Ik ben blij met de stappen die u zet om de rijkste armen te kortwieken.’

Ongetwijfeld zullen nu zeer binnenkort ook de bankrekeningen en de spaarboekjes van de burgers die in de Pandora Papers staan grondig worden nagekeken. Wellicht kunnen uw bankrekeningcontroleurs minister Van Peteghem ook uitleggen hoe hij een vermogensregister voor alle Belgen kan installeren want die mens krijgt dat niet geregeld.

Intussen ben ik blij met de stappen die u alvast zet om de rijkste armen te kortwieken. Ik ga ervan uit dat ik nu pijlsnel zal opschuiven op uw wachtlijst waarop ik onlangs mijn vijfjarig jubileum heb gevierd.

Ik groet u dan ook met de meeste Hoogachting,

Fr. De Meester,
In de volksmond gekend als Dikke Freddy

Foto galerij