BRIEVEN VAN DIKKE FREDDY

erik Vlaminck

BRIEVEN VAN DIKKE FREDDY
 
 vakbond
 
Geachte heer,
 
Ik wil u van harte feliciteren met uw nakende 62e verjaardag en uw nakende vertrek als vakbondsbaas! Ik kan daarbij goed begrijpen dat u vindt dat u lang genoeg de grote baas van de christelijke vakbond bent geweest. Het kan niet anders of de eeuwige onvrede en de altijd groter wordende eisen van uw niet tevreden te stellen vakbondsleden moeten u stilaan grondig de keel uithangen.
 
‘U zal wel gevloekt hebben toen u vernam dat Herman Decroo en Siegfried Bracke nog beter dan u hadden nagedacht over hun pensioen.’
 
Een pensioen met enige bijverdiensten is u dan ook van harte gegund. U hebt bovendien met hart en ziel gevochten voor een systeem van brugpensioenen waar alle partijen niets anders dan voordeel uit halen. In uw geval gaat het, naar ik heb begrepen, over een leefbaar maandelijks pensioen waar met het lidgeld van de vakbondsleden (ze mogen u tenslotte dankbaar zijn!) een slok geld bovenop wordt gelegd.
 
Toch ga ik ervan uit dat u hartstochtelijk hebt gevloekt toen u vernam dat de heren Herman Decroo en Siegfried Bracke nog beter dan u hadden nagedacht over het pensioensysteem waar ze zijn ingestapt. Ik verneem dat ze bovenop hun royale parlementspensioen maandelijks nog tussen de drie- en de zesduizend euro extra krijgen door een bonussensysteem dat ze misschien wel zelf mee bedacht hebben en waar ze bovendien weinig ruchtbaarheid aan hebben gegeven.
 
Zelf ben ik ook tot de bevinding gekomen dat mijn mandaat als leefloontrekker stilaan lang genoeg heeft geduurd, te meer daar men ermee dreigt om een gedeelte van mijn leefloon voortaan in maaltijdcheques uit te betalen.
 
Graag ontving ik dan ook uw advies met betrekking tot mijn dossier. Denkt u dat ik best in uw voetsporen treed en mik op een geoptimaliseerd brugpensioen, of wacht ik beter nog een enkele jaren om dan gebruik te maken van de bonussenregeling waar de heren Decroo en Bracke zich op hebben ingeschreven? Kunt u mij ook laten weten welke formulieren ik desbetreffend dien in te vullen?
 
In afwachting van uw antwoord groet ik u met de meeste hoogachting,
 
Fr. De Meester, in vakbondskringen ook gekend als Dikke Freddy.
 
 

Foto galerij