Geachte Heer,


Er wordt beweerd dat politiek een vuil spel is waarbij het erop aankomt de anderen de dieperik in te duwen, maar uw benoeming aan de Europese top is een bewijs van het tegendeel. Zonder iemand lastig te vallen met verkiezingen of parlementszittingen hebben uw collega’s u de hoogte in gekatapulteerd. En daar gaat u een pak meer verdienen dan de burgemeester van Antwerpen, de Minister van Armoedebestrijding of de keeper van Waasland-Beveren.
Ik wil u dan ook feliciteren met de manier waarop u, zonder er veel spel van te maken, de ladder beklimt. Ik zou van de gelegenheid gebruik willen maken om u te vragen om aan de Europese top een paar dingen te regelen die op Belgisch niveau niet geregeld geraken.
Is het bijvoorbeeld niet mogelijk om in heel Europa statiegeld op blikjes in te voeren? Sinds Joke Schauvliege in januari 2016 via de kranten liet weten dat dergelijk statiegeld eerstdaags van kracht zou zijn, spaar ik blikjes. In mijn gemeubileerde kamer kan ik vanwege mijn blikjesvoorraad de meubels niet meer vinden. Een snelle invoering van een blikjeswet zou mijn leefruimte vergroten en mijn schuldenberg danig doen slinken.
Kan Europa zijn steden niet verplichten om binnen het half jaar sociale woningen te bouwen voor mensen die al langer dan vijf jaar op een wachtlijst staan? (Zorg eerst wel voor de blikjeswet, anders moet ik mijn blikjes mee verhuizen.)
Is Europa niet bij machte om een verordening uit te schrijven over de minimumgrootte van de openingen van de vuilbakjes bij de bushokjes? Het zou mensen die geen geld hebben om vuilzakken te betalen in de gelegenheid stellen om zich reglementair van hun restafval te ontdoen.
Kan de Europese controlecommissie die de banken controleert er ook de voedselbanken bijnemen? Niet dat er daar met geld gesjoemeld wordt, maar er is toezicht nodig op de afwisseling in het voedselaanbod.
Tenslotte zou ik willen verzoeken om, nu de openbare toiletten zo goed als uit het straatbeeld verdwenen zijn, de laatste overblijvers van die nuttige gemakken van de ondergang te redden door ze op de Europese erfgoedlijst te zetten.
Indien u mijn vragen ter harte neemt zal u alvast niet met de mond vol tanden staan wanneer u binnenkort examen moet afleggen voor het Europese Parlement. In de overtuiging dat u begaan bent met de miserie van de kleine man, groet ik u met Hoogachting,


Dikke Freddy