Samen strijden tegen armoede en sociale uitsluiting

 

 Het WellekeSchermafbeelding 4

 


ONS KRANTJE geschreven en samengesteld samen met de mensen die in armoede leven. Het verschijnt 3 maal per jaar. Telkens werden er, digitaal en op papier, een 290-tal exemplaren verspreid en dit aan de gezinnen die we bereiken, het OCMW, de bibliotheek, Den Travoo,     De Kruierie,  sympathisanten, collega’s Welzijnsschakels, scholen, organisaties waar we mee samen werken,… en tijdens getuigenissen.

Samen met het tijdschriftje, worden er voor de mensen die in armoede leven regelmatig  infobrochures en uitnodigingen voor activiteiten verspreid.

Het Welleke is een bijzonder middel van bekendmaking van onze groep. Een middel om de samenleving te sensibiliseren, om een kijk te geven in de leefwereld van mensen in armoede. 

Het Welleke is een middel om mensen die leven in armoede te bereiken en te ontmoeten, om kennis te maken, te informeren en te motiveren om deel te nemen aan de activiteiten.

Het Welleke wil mensen naar buiten doen komen.

voorbladherfst22kerstmis2022voorblad2023pasenVB

 

 

 

voorblad nj23voorblad nj23voorblad kerst23